Ul. Dyrekcyjna w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dyrekcyjnej w Warszawie.

Ul. Garncarska w Kaliszu

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej w Kaliszu.

Ul. Łódzka w Kaliszu

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.

Budynki wielorodzinne w Zielonkach

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Zielonkach.

Budynek hotelowy w Krakowie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wytyczne akustyki wnętrz dla budynku hotelowego w Krakowie.

Sanatorium w Kołobrzegu

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynku sanatorium w Kołobrzegu.

Ul. Tomcia Palucha w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie.

Ul. Hemara w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Hemara w Warszawie.