Budynek hotelowy w Krakowie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wytyczne akustyki wnętrz dla budynku hotelowego w Krakowie.