Budynek hotelowy w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych oraz wytyczne akustyki wnętrz budynku hotelowego w Warszawie na potrzeby certyfikacji BREEAM.