Pomiary czasu pogłosu

Pomiary czasu pogłosu w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej wraz z odniesieniem do normy PN B 02151-4:2015.