SoundPLAN Essential 4.1

Modelowanie hałasu drogowego, kolejowego i przemysłowego w programie SoundPLAN Essential 4.1.