SoundPLAN

Oprogramowanie SoundPLAN Essential 4.1 służy do komputerowego symulowania, prognozowania lub planowania propagacji hałasu w środowisku zewnętrznym. Pozwala na opracowanie analiz i programów ochrony środowiska oraz zabudowań przed hałasem komunikacyjnym (drogowym, kolejowym) i przemysłowym. Umożliwia tworzenie map akustycznych dla obszarów zabudowań wraz z izoliniami hałasu. Do obliczeń wykorzystywane są najnowsze standardy i normy dla każdego z rodzajów hałasu.

SoundPLAN Essential 4.1 pozwala modelować:

  • drogi, linie kolejowe i parkingi
  • przemysłowe źródła punktowe, liniowe, powierzchniowe
  • ekrany akustyczne

Wynikami obliczeń propagacji hałasu są:

  • tabele poziomów dźwięku na poszczególnych kondygnacjach każdej z fasad budynków
  • mapy akustyczne rozprzestrzeniania się dźwięku wraz z zaznaczonymi izoliniami