Ul. Garncarska w Kaliszu

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej w Kaliszu.