Ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych zespołu mieszkaniowo-usługowego przy ul. Jana Kazimierza w Warszawie.