Ul. Łódzka w Kaliszu

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Łódzkiej w Kaliszu.