Ul. Dyrekcyjna w Warszawie

Ekspertyza akustyczna dla przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych Zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Dyrekcyjnej w Warszawie.